17/05/2021

In 2020 klopte Benoit Archambeau aan bij Cogengreen om hem een micro-eenheid voor biomethanisatie te helpen maken.

Als landbouwer en zuivelproducent runt hij een bedrijf met 170 dieren en hij wou zijn eigen energie produceren op basis van dierlijke mest.

Dankzij deze installatie, die een elektrisch vermogen van 28 kW heeft en elke dag wordt gevoed met 12 m3 drijfmest van melkvee, kan Benoit vandaag zowel het water in zijn huis als in de melkstal verwarmen.

Contact Espace
professionnel